AdBlue by BASF

Πρόσκληση των μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERSPEC ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 4308/2014 όπως ισχύει σήμερα και του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «INTERSPEC ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTERSPEC Α.Ε.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στα επί της οδού Σόλωνος 27, του Δήμου Παλλήνης Αττικής, γραφεία της έδρας της Εταιρείας, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1.   Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015 καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ως άνω χρήση.
  2. Ανακοίνωση και έγκριση έκθεσης ελεγκτών για την χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015.
  3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015.
  4. Έγκριση της αμοιβής του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών Δ.Σ. από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και προέγκριση αμοιβών του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. από 01/01/2016 έως 31/12/2016.
  5. Διάφορα άλλα θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου στην παραπάνω ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού της εταιρείας, τα παραστατικά της ιδιότητας τους ως μετόχων, έγγραφα στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, και να υποβάλλουν στην εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Παλλήνη, 1 Ιουνίου 2016